Zaloguj się
💬Pomoc
AAABIT
Tiling Dual Semiregular V3-3-3-3-6 Floret Pentagonal
R.A.Nonenmacher, 2008-07-20 — CC-BY-SA-3.0

AAABIT : Optymalizacja liniowa cięcia 1.8.4


Please enjoy a free trial of this service until we have implemented our payment & billing solution!

Klient/ głowa

Projekt


Wyposażenie i materiał

✂ przepiłowaniemm
✂ krokmm

Jednostki i symbole

jednostek
separator dziesiętny

Dostępny materiał

szt. mm

Wymagania projektu

szt. mm